Evropska prijestonica kulture adminator 05/06/2023

EVROPSKA PRIJESTONICA KULTURE

Evropska prijestonica kulture (u daljem tekstu EPК) je jedan od najznačajnijih projekata Evropske unije koji postoji od 1985. godine. Do sada je 68 gradova ponelo tu prestižnu titulu, a od 2021. godine za tu titulu se takmiče i gradovi iz EEA/EFTA zemalja, zemalja kandidata za EU i potencijalnih kandidata za EU.

Ciljevi Evropske prijestonica kulture su isticanje bogatstva i raznolikosti kultura u Evropi. slavljenje kulturnih karakteristika koje Evropljani dele, podizanje osećaja pripadnosti evropskih građana zajedničkom kulturnom prostoru, podsticanje doprinosa kulture razvoju gradova.

Evropska unija (EU) bira koji grad postaje Evropska prijestonica kulture za period od jedne kalendarske godine tokom koje grad organizuje niz kulturnih događaja sa snažnom panevropskom dimenzijom. Biti EPK može biti prilika za grad da generiše značajne kulturne, društvene i ekonomske koristi i može pomoći u podsticanju urbane regeneracije, promeni imidža grada i podizanju njegove vidljivosti i brenda na međunarodnom nivou.

 

European Capital of Culture

Ideju za dodelu titule EPK je 13. juna 1985. godine pokrenula grčka ministarka kulture, slavna glumica Melina Merkuri, zajedno sa kolegom Žakom Langom, ministrom kulture Francuske sa željom da približe Evropljane ističući bogatstvo i raznolikost evropskih kultura i podizanje svesnosti o njihovoj zajedničkoj istoriji i vrednostima. Na njihov predlog prva EPK bila je Atina. U prve dve decenije postojanja ovog vrhunskog evropskog kulturnog priznanja titulu EPK su dobijali poznati evropski gradovi sa bogatim kulturnim nasleđem i dinamičnim kulturnim životom.

Poslednjih godina došlo je do promena u načinu dodele ovog prestižnog priznanja, pa se titula  sve češće dodeljuje gradovima koji hrabro i odlučno žele da se ozbiljno transformišu kroz kulturu i kreativnost. Titula EPK se koristi kao motivacija, sredstvo i metod za rešavanje nagomilanih izazova grada, oživljavanja kulturnog i društvenog života grada i svih delatnosti koje su sa tim povezane (turizam, ugostiteljstvo, usluge, saobraćaj), pokretanje kreativnih industrija i kompletne ekonomije grada.