Kandidatura adminator 06/06/2023

KANDIDATURA

2018

8.8.2018. godine u Boki, Dušan Kaličanin sa Nenadom Vitomirovićem i grupom građana iz svih opština Boke (Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat) pokrenuli su kandidaturu „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“

U septembru 2018. godine Dušan Kaličanin je izabran za koordinatora (rukovodioca) kandidature i formiranu su prvi radni timovi za pripremu i realizaciju kandidature

U oktobru 2018. godine radni timovi za pripremu i realizaciju kandidature su počeli sa radom pod rukovodstvom koordinatora kandidature

U novembru 2018. godine započet je rad sa stranim ekspertima, saradnicima i partnerima i razvijanje Evropske dimenzije projekta

U decembru 2018. godine započeta je komunikacija sa Evropskom prijestonicom kulture „Novi Sad 2022“ (Srbija), koja je originalno trebala da se održi 2021. godine, ali je pomerena zbog Kovid-a

2019

U februaru 2019. godine koordinator kandidature „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ je posetio otvaranje „Matera-Bazilikata 2019 Evropska prijestonica kulture“ (Italija), upoznao se njihovim timom, programima i konceptom Aplikacione knjige (Bid Book)

U aprilu 2019. godine koordinator kandidature posetio je otvaranje „Plovdiv 2019 Evropska prijestonica kulture“ (Bugarska), upoznao se njihovim timom, programima i konceptom Aplikacione knjige (Bid Book)

15.5.2019. godine formiran je prvi inostrani ekspertski tim za pripremu i realizaciju kandidature

4.6.2019. godine mini delegacija kandidature posetila je Temišvar i upoznala se sa timovima, programima i konceptima Aplikacionih knjiga (Bid Book) Evropskih prijestonica kulture „Temišvar 2023“ (Rumunija) i „Elefsina 2022“ (Grčka). Originalno, obe prestonice trebalo je da se realizuju u 2021. godine, ali su pomerene zbog Kovid-a. Obavljeno je upoznavanje i sa timom i programom Evropske prijestonice kulture „Eš 2022“ (Luksemburg).

6.7.2019. godine obavljeno pregrupisavanje i integracija domaćih i inostranih radnih timova u nove internacionalne timove kandidature

9.9.2019. poseta pokretača kandidature Košicama, Slovačka i upoznavanje sa njihovim projektom „Kosice 2013 Evropska prijestonica kulture“

Septembar 2019. godine komunikacija sa institucijama i vaninstitucionalnom scenom opština Boke

Novembar 2019. godine komunikacija sa opštinom Budva i njenom NVO scenom

Decembar 2019. godine sastanci i razgovori sa predsednikom opštine Budva Markom Batom Carevićem

2020

Februar 2020. godine poseta pokretača kandidature otvaranju „Rijeka 2020 Evropska prijestonica kulture“ (Hrvatska), upoznavanje sa timom, programima i konceptom Bid Book-a

Februar 2020. godine poseta pokretača kandidature otvaranju „Galovej 2020 Evropska prijestonica kulture“ (Irska), upoznavanje sa timom, programima i konceptom Bid Book-a

Mart 2020. godine dubinska analiza svih prikupljenih materijala i iskustava

Jun 2020. godine intenziviranje rada sa Opštinom Budva na njihovom detaljnijem upoznavanju sa projektom, njegovim specifičnostima, izazovima i pozitivnim efektima

Novembar 2020. godine intenziviranje rada sa Predsednikom Opštine Budva i njegovim kabinetom na njihovom detaljnijem upoznavanju sa projektom, njegovim specifičnostima, potencijalnim budžetom, izazovima i pozitivnim efektima

2021

29.1.2021. godine, posle 2 i po godine rada, grupa građana Boke, predvođena Dušanom Kaličaninom, pokretačem i koordinatorom projekta „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ dobija zvaničnu podršku za kandidaturu od Marka Carevića, Predsednika opštine Budva, koji po prvi put u javnosti potvrđuje da će opština Budva stati iza kandidature i maksimalno je podržati

Februar 2021. godine intenziviranje saradnje grupe građana i njenog tima kandidature „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ sa Opštinom Budva

10.2.2021. godine Predsednik Opštine Budva je organizovao sastanak Predsednika Opština Boke (Budva, Tivat, Herceg Novi i Kotor) i pokretača i koordinatora kandidature Dušana Kaličanina, na kojem je on detaljno predstavio projekat i zatražio da posle Budve i ostale Opštine Boke podrže kandidaturu

10.3.2021. godine sve Opštine Boke dale su podršku kandidaturi

Mart 2021. godine rad Tima kandidature sa predstavnicima Opštine Budva na upućivanju pisma sa zahtevom za podršku Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta

20.4.2021. godine delegacija kandidature „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“, predvođena koordinatorom Dušanom Kaličaninom, sa predsednikom opštine Budva Markom Carevićem i njegovim timom je posetila Novi Sad i sastala se sa gradonačelnikom Novog Sada Milošem Vučevićem. Tom prilikom grad Novi Sad – Evropska prestonica kulture 2022 je zvanično dao podršku kandidaturi Budve i Boke.

April 2021. godine Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta na čelu sa Ministrom dr. Vesnom Brati, podržalo je projekat i odlučilo da predloži Vladi Crne Gore da podrži kandidaturu.

19.5.2021. godine na inicijativu Ministra prosvjete, nauke, kulture i sporta G-đe dr. Vesne Bratić, Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 04-2537-2 od 19.05.2021. godine usvojila Informaciju o projektu „Budva – Boka 2028: Evropska prijestonica kulture“, te Zaključke da Vlada Crne Gore podržava kandidaturu Opštine Budva i gradova Boke za Evropsku projestonicu kulture, uzimajući u obzir značaj i benefite predmetnog projekta. Istim dokumentom zaduženo je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta da pruži neophodnu pomoć u implementaciji ovog projekta.

10.5.2021. godine početak rada na sistematičnom mapiranju scene Budve i Boke u oblastima: 1. Кulturne institucije, 2. Кulturne organizacije, 3. Кulturni događaji, 4. Кulturni projekti, 5. Umetničke organizacije i savezi, 6. Obrazovne institucije, 7. Naučne institucije, 8. Sportske organizacije i savezi, 9. Inovacione i IT institucije i organizacije, 10. Organizacije kreativnih industrija, 11. Turističke organizacije, 12. Omladinske organizacije, 13. Nevladine organizacije, 14. Кulturni spomenici i dobra, 15. Ambasade i strani kulturni centri, 16. Istaknuti kulturni radnici, 17. Istaknuti umetnici i stvaraoci, 18. Potencijalni ambasadori EPК

15-20.7.2021. godine u Кotoru, u okviru КotorArt festivala, uz pokroviteljstvo UNESCO-a, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Opštine Кotor, uz podršku EU Кreativne Evrope, ambasade Njemačke i Austrije, Italijanskog institut za kulturu u Beogradu i drugih, održana je Кonferencija pod nazivom „Da li je Crna Gora spremna za Evropsku prijestonicu kulture 2028?“. Učestvovali su predstavnici Evropskih prijestonica kulture „Rijeka 2020“ i „Novi Sad 2022“, ambasador zemalja EU, te brojne NVO i akteri kulturne scene iz Boke.

2022

13.1.2022. godine delegacija kandidature „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“, predvođena koordinatorom Dušanom Kaličaninom, sa predsednikom opštine Budva Markom Carevićem i njegovim timom posetila je Otvaranje „Novi Sad 2022 Evropska prijestonica kulture“. Tom prilikom delegacija kandidature se susrela i razgovarala sa brojnim delegacijama Evropskih prijestonica kulture. Gradonačelnik Banja Luke (Bosna I Hercegovina) podržao kandidaturu Budve sa Bokom za 2028. godinu.

11-30.4.2022. godine uspostavljena saradnja sa češkim kandidatom za Evropsku prijestonicu kulture „Liberec 2028“ koji je potom dao podršku Budvi za kandidaturu

9.6.2022. godine uspostavljena saradnja sa portugalskim kandidatom za Evropsku prijestonicu kulture „Braga 2027“ koji je zatim dao podršku kandidaturi Budve sa Bokom

Avgust 2022. godine pokrenuta saradnja sa Kancelarijom za evropske integracije i saradnju Opštine Budva

31.8.2022. godine uspostavljena saradnja sa francuskim kandidatom za Evropsku prijestonicu kulture „Bastia-Korzika 2028“ koji je potom dao podršku Budvi kandidaturu

7.9.2022. godine uspostavljena saradnja sa portugalskim kandidatom za Evropsku prijestonicu kulture „Evora 2027“ koji je zatim dao podršku kandidaturi Budve sa Bokom 

19.9.2022. godine uspostavljena saradnja sa francuskim kandidatom za Evropsku prijestonicu kulture „Rems 2028“ koji je potom dao podršku Budvi kandidaturu

21.9.2022. godine održana je Budvi u Akademiji znanja Stručna prezentacija sa javnom debatom – Evropske prijestonice kulture, primjeri dobre prakse: Novi Sad 2022. U organizaciji Tima kandidature „Budva-Boka 2028 EPK“ i Opštine Budva govorili su Nemanja Milenković i Dušan Vuković iz fondacije Novi Sad 2022 EPК, Dr Predrag Zenović (Savjet za kulturu) i Dušan Кaličanin pokretač i koordinator Tima kandidature. Prisutni su bili rukovodioci svih gradskih Sekretarijata, Službi, Кonacelarija i Ustanova, kao i veći broj predstavnika umetničke, NVO i nezavisne scene.

22-24.9.2022. godine delegacije „Novi Sad 2022 EPК“ i gradonačelnik Novog Sada sa saradnicima posetio je Budvu. Razmenjena su iskustava i znanja. Ponovljena snažna podrška kandidaturi „Budva – Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ i 22.9.2023. godine u Cadmus Cineplex-u održana specijalna, zatvorena projekcija filma: “Liberta – rađanje grada” samo za odabrane zvanice grada iz sfere kulturnog, umetničkog i društvenog života, te zvaničnike opštine i kulturnih institucija.

25.9.2022. godine u Budvi, na bini ispred Starog Grada održana je Javna Tribina „Budva: između juče i sutra” u okviru festivala umjetnosti “Stay Tune” u Starom Gradu u Budvi u organizaciji NVO Кulturni centar Budva u saradnji sa JU Narodna bilioteka Budve i uz podršku opštine i projekta kandidature „Budva–Boka 2028“

23-30.9.2022. godine na Sajmu knjiga u Beogradu (Srbija) na štandu Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, održana je prezentacija projekta „Budva–Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“

5.11.2022. godine održan je u Budvi sastanak rukovodilaca Ministarstva kulture i medija Crne Gore (MKIM), kandidature „Budva–Boka 2028: Evropska prijestonica kulture“ i Opštine Budva. Na sastanku su učestvovali Mr. Maša Vlaović, Ministar kulture i medija, Milena Mijović Durutović Direktor Direktorata za kulturno-umjetničko stvaralaštvo MKIM, Dušan Kaličanin pokretač i koordinator kandidature „Budva–Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ i predsjednik Opštine Budva Milo Božović sa saradnicima. Ministarstvo kulture i medija Crne Gore na sastanku je potvrdilo punu podršku kandidaturi Budve sa Bokom.

10.11.2022. godine predata je Aplikaciona knjiga kandidature. Prema aktuelnim pravilima Evropske komisije, aplikacija se predaje za jedan grad, ali u program i brending projekta može (i poželjno je) da uključi i region. Tako u ovom slučaju aplikacija formalno predata pod nazivom “Budva 2028 Evropska prijestonica kulture”, ali ona u program uključuje sve ostale opštine Boke (Tivat, Kotor i Herceg Novi) i koristi brending “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture”.

10.11.2022. godine, povodom uspešne predaje kandidatura Budve sa Bokom za Evropsku prijestonicu kulture, priređen je svečani prijem u zgradi Misije Crne Gore u Evropskoj uniji u Briselu. Prijemu su, pored ambasadora i diplomata Crne Gore pri EU, prisustvovale brojne evropske diplomate, zaposleni u institucijama Evropske unije, pripadnici kulturne scene i crnogorske dijaspore.

2.12.2022. godine u Evori (Portugal) predstavnik kandidature “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture” učestvovao je na sastancima sa članovima EU panela nezavisnih kulturnih stručnjaka i predstavnicima 18 Evropskih prijestonica kulture i kandidatima

16.12.2022. godine, na predlog Međunarodnog Panela nezavisnih kulturnih eksperata, Direktorat za obrazovanje i kulturu Evropske komisije odlučio da za ulazak u finale takmičenja za Evropsku prijestonicu kulture za 2028. godinu, u konkurenciji EEA/EFTA zemalja, zemalja kandidata za EU i potencijalnih kandidata za EU, odabere gradove Budva (Crna Gora) i Skoplje (Severna Makedonija). Pomenuta odluka je javno objavljena na linku: https://culture.ec.europa.eu/news/two-cities-short-listed-to-become-european-capital-of-culture-2028-in-a-candidate-country

16.12.2022. godine u Budvi, u organizaciji kandidature “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture” u saradnji sa Opštinom Budva, održana je Stručna prezentacija sa javnom diskusijom „Dobre prakse Evropskih prijestonica kulture: „Trenčin 2026 Slovačka“ i „Evora 2027 Portugal“. Govorili su: dr Vuk Radulović, doktor međunarodnog prava i evropskih integracija (Humboltov Univerzitet, Berlin, Nemačka), ekspert za međunarodnu saradnju, evropsku dimenziju i razvoj programa (koji je uspješno doveo do pobjede Evropske prijestonice kulture „Trenčin 2026 Češka“, „Evora 2027 Portugal“, Novi Sad 2022 Srbija“, kao i Evropsku prijestonicu mladih „Varaždin 2023“, a sarađivao sa desetinama drugih prijestonica), Dušan Kaličanin, koordinator i pokretač projekta „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“, doc. dr Predrag Zenović, predsjednik Savjeta za kulturu Opštine Budva, profesor političkih nauka i ekspert za kulturne politike, Danijela Došljak, Sekretar za društvene djelatnosti Opštine Budva.

20.12.2022. godine predstavnik kandidature “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture” započeo je saradnju sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore na pripremi Nacrta Nacionalnog programa razvoja kulture

30.12.2022. godine tim kandidature “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture” u prethodnom periodu aktivno je učestvovao na sastancima i događajima vezanim za Evropske prijestonice kulture u Briselu (Belgija), Berlinu (Nemačka), Bastiji (Korzika, Francuska), Novom Sadu (Srbija), Temišvaru (Rumunija), Banja Luci (Republika Srpska, BIH), Materi (Bazilikata, Italija), Kaunasu (Litvanija), Košnicama (Slovačka), Londonu (Velika Britanija), Rijeci (Hrvatska), Galoveju (Irska), Lijuvardenu (Frisland, Holandija), Plovdivu (Bugarska) i mnogim drugim.

 

2023

20-22.1.2023. godine na poziv mađarskog grada Vesprem, delegacija kandidature „Budva–Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“, predvođena koordinatorom i pokretačem kandidature Dušanom Kaličaninom, boravila je na otvaranju „Vesprem-Balazon 2023 Evropska prijestonica kulture“, predstavila svoju kandidaturu i obavila razgovore sa predstavnicima EU panela nezavisnih kulturnih eksperata, Evropskih prijestonica kulture i kandidata za prijestonice: EU panela nezavisnih kulturnih eksperata, Evropskih prijestonica kulture i kandidata za prestonice: Oulu (Norveška), Trenčin (Slovačka), Kaunas (Litvanija), Nova Gorica/Goricija (Slovenija/Italija), Pečuj (Mađarska), Vroclav (Poljska), Bad Išl-Sakzkamergut (Austrija), Novi Sad (Srbija) i Vesprem-Balaton (Mađarska), kao i rukovodiocima niza evropskih kulturnih i umjetničkih institucija, organizacija i projekata kao što su Donaufest Ulm (Nemačka), Kaunas Bijenale (Litvanija), Most Mjuzik (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Sjeverna Makedonija, Rumunija i Bugarska), Hengvento, Budapest Ritmo, Pont Festival, Trila festival (Mađarska) i drugi.

27.1.2023. godine kandidatura „Budva–Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ predstavljena na Nacionalnoj konferenciji „Vrijeme kreativnosti“ Ministarstva kulture i medija Crne Gore u Kotoru

3-5.2.2023. godine na poziv grčkog grada Elefsina, delegacija kandidature „Budva–Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“, predvođena koordinatorom i pokretačem kandidature Dušanom Kaličaninom, boravila je na otvaranju „Elefsina 2023 Evropska prijestonica kulture“, predstavila svoju kandidaturu i obavila razgovore sa predstavnicima EU panela nezavisnih kulturnih eksperata, Evropskih prijestonica kulture i kandidata za prijestonice: EU panela nezavisnih kulturnih eksperata, Evropskih prijestonica kulture i kandidata za prestonice: Temišvar (Rumunija), Češke Buđeovice (Češka), Rems (Francuska), Hihon (Španija), Eš (Luksemburg), Ruen (Francuska) i Elefsina (Grčka), Kemnic (Nemačka), Marsej (Francuska), Košice (Slovačka), Maribor (Slovenija), Liverpul (V. Britanija), kao i rukovodiocima niza evropskih kulturnih i umjetničkih institucija, organizacija i projekata kao što su Culture Next, Narrative Archaeology (Norveška/Italija), Cultterra (Grčka), 7 Columns (Nemačka), Time Circus (Belgija), Agprognostic Temple (Australija/Belgija) i drugi.

15.2.2023. godine pokrenuta saradnja između crnogorskog i češkog kandidata za Evropsku prijestonicu kulture 2028. godine, sastankom rukovodilaca kandidatura Budve i Čeških Buđeovica

16-23.2.2023. godine na poziv rumunskog grada Temišvar, delegacija kandidature „Budva–Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“, predvođena koordinatorom i pokretačem kandidature Dušanom Kaličaninom, boravila je na otvaranju „Temišvar 2023 Evropska prijestonica kulture“, predstavila svoju kandidaturu i obavila razgovore sa predstavnicima EU panela nezavisnih kulturnih eksperata, Evropskih prijestonica kulture i kandidata za prijestonice: Bastija (Francuska), Nova Gorica (Slovenija) / Goricija (Italija) , Clermont-Ferrand Massif central (Francuska) Vesprem (Mađarska), Eš (Luksemburg), Rems (Francuska), Esen-Rur (Nemačka) i Temišvar (Rumunija) i drugim, kao i rukovodiocima niza evropskih kulturnih i umjetničkih institucija, organizacija i projekata. 

10.3.2023. godine na inicijativu Tima kandidature, potpisan je Memorandum o saradnji na realizaciji projekta  “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture” između Ministarstva kulture i medija Crne Gore i opština Boke (Budva, Herceg Novi, Tivat i Kotor). U ime MKIM Memorandum je potpisala Ministar Maša Vlaović, a u ime Opština predsjednici Opština Milo Božović (Budva), Željko Komnenović (Tivat), Vladimir Jokić (Kotor) i Stevan Katić (Herceg Novi), uz prisustvo pokretača i koordinatora kandidature Dušana Kaličanina.

14.3.2023. godine održan je inicijalni sastanak Konsultativne i Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Budva koja je formirana Odlukom predsjednika Opštine Budva. Sastavni deo Strategije razvoja grada biće i Program razvoja kulture Opštine Budva koji je obavezni deo finalne faze kandidature Budva-Boka 2028 EPK. Program razvoja kulture biće urađen u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture koji upravo završava Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Dosadašnje aktivnosti u kandidaturi i njene obavezujuće elemente, u koje spada i Program razvoja kulture opštine koja se kandiduje, predstavio je Dušan Kaličanin, pokretač i koordinator kandidature “BUDVA-BOKA 2028 EPK”.

23.3.2023. godine održan je inicijalni sastanak sa članovima Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kulture, kao dio inkluzivnog i transparentnog procesa trasiranja puta razvoja crnogorske kulture, u kojem aktivno učestvuje i predstavnik kandidature “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture”. Na sastanku predstavnika Ministarstva kulture i medija i članova Radne grupe predstavljene su i tri analize – institucionalnog sektora, vaninstitucionalne kulturne scene i publike, na osnovu kojih je izrađen Nacrt dokumenta.

25.3.2023. godine u Petrovcu u okviru trodnevne Međunarodne multidisciplinarna stručna konferencija “Kulturne i kreativne industrije & baština: nove tehnologije” održana je panel diskusija na temu “Budva–Boka 2028 Evropska prijestonica kulture”. Učesnici su bili: dr Predrag Zenović (Savjet za kulturu Opštine Budva), Dušan Kaličanin (pokretač i koordinator kandidature „BUDVA–BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“), Mr Dobrila Vlahović (Direktor Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Crne Gore), Tijana Kotarac i Marija Mitrović (Turistička organizacija Opštine Budva), a moderator doc. dr Edin Jašarović (Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore)

29.3.2023. godine na predlog Tima kandidature “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture”  Predsjednik Opštine Budva Milo Božović donio je odluku o izradi Nacrta Programa razvoja kulture u opštini Budva za period 2024-2028 i za taj proces zadužio Sekretarijat za društvene dielatnosti, koji je nadležan za stvaranje uslova za razvoj i unapređenje svih vidova kulture. Za operativnu izradu nacrta programa posebnim rješenjem predsednika biće formirana Radna grupa, koja će raditi u skladu sa Zakonom o kulturi Crne Gore, tako da zadovolji dugoročne potrebe stanovništva i subjekata iz oblasti kulture.

30.3.2023. godine Tim kandidature “Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture” uputio je Poziv za slanje projektnih ideja za Aplikacionu knjigu finalne faze kandidature

31.3.2023. godine Ministarstvo kulture i medija Crne Gore objavilo je Javni poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta Nacionalnog programa razvoja kulture

13.4.2023. godine Kulturni pejzaž Svetog Stefana zvanično je uvršten na listu 7 najugroženijih spomenika i lokaliteta baštine u Evropi za 2023. godinu koju su objavili Europa Nostra i Institut Evropske investicione banke (EIB), dok su Kulturni pejzaži Paštrovića uvršteni krajem januara među 11 najugroženijih. Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ podržala i u svoj program uključila zaštitu ovih lokaliteta, kao i razvoj raznolikih međunarodnih kulturnih i umjetničkih programa koji će se na njima sprovoditi.

30.4.2023. godine u okviru manifestacije “Podvodni kulturni predjeli Crne Gore”, u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru održan panel u okviru kojeg je predstavljena kandidatura “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture”. Govorili su: pokretač i koordinator kandidature Dušan Kaličanin, glavni državni arhitekta Vladan Stevović i rukovodilac Laboratorije za arheologiju pomorstva, Pomorskog fakulteta Kotor, podvodni arheolog, Darko Kovačević.

18.5.2023. godine Crnogorski paviljon na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji svečano je otvorila Ana Novaković Đurović, Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Uvodnu riječ imao je Vladan Stevović, glavni državni arhitekta i komesar crnogorske Postavke, dok je kustos Zoran Lazović predstavio crnogorsku postavku. Otvaranju su prisustvovali Maša Vlaović, Ministar kulture i medija, Goran Đurovič, Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Milena Šofranac Ljubojević, Ambasador Crne Gore u Italiji i Dušan Kaličanin, pokretač i koordinator kandidature „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture”. Na Međunarodnoj izložbi u Veneciji, koja traje do 26. novembra, sa oko 150 radova Crnu Goru će predstavljati 52 autora iz naše zemlje i svijeta. Tema Bijenala je “Laboratorija budućnosti”, a Crna Gora će autorska rješenja predstaviti u istorijskom zdanju Palazzo Malipiero. Pojedini odabrani radovi sa izložbe put za realizaciju će tražiti kroz projekat „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“, spajajući prirodne lepote, prostorno planiranje i arhitekturu sa kulturom i kreativnim industrijama.

19.05.2023. godine NVO Feral, NVO Centar za američke studije i Budva 086, uz podršku projekta „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“, pokrenuli su ciklus tribina “Budva u Evropi – Evropa u Budvi”. Tema prve tribine bila je: “MIGRACIJE I KULTURNI IDENTITET”, a biće održana u ispred kuće Čekrdekovića u Starom gradu u Budvi. Govornici na tribini bili su: Ivan Ivanović, specijalista za međunarodne odnose, Gordan Stojović, diplomata i Slobodan Bobo Mitrović, arhitekta, a moderator Iva Bajković.

Maj-decembar 2023. godine je period u kojem su desetine aktivnosti kandidature detaljnije prikazane u segmentu Vesti ove zvanične Veb prezentacije i to na adresi: https://budvaboka2028.me/vesti/ . Isto važi za čitavu 2023. i sve naredne godine.

28.8.2023. godine (u 16č po Briselskom vremenu) je rok za predaju finalne Aplikacione knjige (Bid Book) kandidature

19.9.2023. godine u Briselu biće održan Finalni selekcioni sastanak EU panela nezavisnih kulturnih eksperata, predstavnika Direktorata za obrazovanje i kulturu EU komisije i timova kandidata-finalista, na kojem će oni predstaviti i braniti svoje Aplikacione knjige

20.9.2023. godine, na predlog EU panela nezavisnih kulturnih eksperata, Direktorat za obrazovanje i kulturu EU komisije saopštava ko je postao Evropska prijestonica kulture za 2028. godinu u konkurenciji EEA/EFTA zemalja, zemalja kandidata za EU i potencijalnih kandidata za EU

21.9.2023. godine početak rada na programu Evropske prijestonice kulture

Oktobar-decembar 2023. godine pripreme za formiranje i budžetiranje pravnog lica koje će voditi realizaciju projekta Evropske prijestonice kulture

2024-2027 Priprema Evropske prijestonice kulture

2028 realizacija Evropske prijestonice kulture

2029 izrada i prezentacija izveštaja o Evropskoj prijestonici kulture

2029-2039 legatski projekti Evropske prijestonice kulture

2040 izrada i prezentacija izveštaja o legatskim projektima Evropske prijestonice kulture