Tim adminator 05/06/2023

TIM

POKRETAČI KANDIDATURE: Dušan Kaličanin sa Nenadom Vitomirovićem i grupom građana iz svih opština Boke (Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat)

KOORDINATOR KANDIDATURE: Dušan Kaličanin

SARADNICI I UČESNICI: Vuk Radulović, Vladan Stevović, Iva Pavlović, Stevo Davidović, Itana Lalović, Milena Bismiljak, Hilmar Gamper, Petr Šimon, Igor Stojić, Aleksandra Kaličanin, Tatjana Vitomirović, Joko Popović, Milena Lubarda Marojević, Lucija Đurašković, Mila Baljević, Darko Čelebić, Vesna Savićević Pejović, Đorđe Zenović, Srđan Gregović, Ivana Ivanović, Nina Mrvaljević, Jelena Stanić, Arijana Lopičić, Anđa Budimir, Milica Babić, Marko Asanović, Ivana Franeta, Luka Mihailović, Stefan Raković, Milica Stanić Radonjić, Maja Simonović, Danijela Božović, Aleksandra Maslovar, Svetlana Ivanović, Aleksandar Božović, Marija Franeta, Marija Andrić, Marija Mitrović, Tijana Kotarac, Saša Kustudić, Žarko Ristić, Jovana Pavlović Kentera , Mile Vejnović, Srđa Zlopaša, Darko Kovačević, Vinko Mihajlović, Đorđe Gregović, Goran Denić, Dušica Vugdelić, Ivan Vratnica, Nikolina Ražnatović, Gordana Ražnatović, Veselin Ražnatović, Radomir Uljarević, Branko Žerajić, Željko Srdanović, Blažo Kažanegra, Nenad Marković, Snežana Šipčić, Sanja Nikitović, Savo Karadžić, Marko Bato Carević, Nenad Vitomirović, Stevan Katić, Željko Komnenović, Vladimir Jokić, Sekretarijat za društvene djelatnosti, Sekretarijat za privredu, Sekretarijat za finansije, Sekretarijat za investicije, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Sekretarijat za zaštitu imovine, Sekretarijat za komunalno stambene poslove, Služba predsednika, Služba gradskog menadžera, Služba glavnog gradskog arhitekte, Služba glavnog administratora, Služba za javne nabavke, Služba skupštine, Služba za informacione tehnologije, Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Služba zaštite i spašavanja, Komunalna inspekcija i komunalna policija, Uprava lokalnih javnih prihoda, Kancelarija za borbu protiv korupcije, Kancelarija za EU integracije i saradnju, Savjet za kulturu, JRDS “Radio televizija Budva”, JU Muzeji i galerije Budve, JU Narodna biblioteka Budve, JU Grad teatar Budva, JP Parking servis, JP Mediteran reklame, JP Sportsko rekreativni centar Budva, JP Mediteranski sportski centar Budva, JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, Akademija znanja d.o.o., DOO “Vodovod i kanalizacija” Budva, DOO Komunalno Budva, DOO ”Otpadne vode” Budva, JU Srednja mješovita škola „Danilo Kiš“ Budva, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Budvi, JU OŠ „Mirko Srzentić“ Petrovac, JU OŠ „Druga osnovna škola“ Budva, JU OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ Budva, JPU „Ljubica Jovanović Maša“ Budva, JZU Dom zdravlja „Budva“, Fakultet za biznis i turizam, Odjeljenje Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku iz Berana; Vlada Crne Gore, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizama, Ministarstvo ekonskog razvoja i turizma, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo evropskih poslova, Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, Turistička organizacija Herceg Novi, Turistička organizacija Kotor, Turistička organizacija Tivat, Univerisity of Montenegro, Kotor, Univerzitet u Podgorici, Bijeli Lotos, Centar za proučavanje i zaštitu kulturnog naslijeđa Crne Gore, Budva, Društvo za kulturni razvoj BAUO, Montenegro 360, PoRAT – Budva, Pizana, Sportom za život , Civilni centar CG – Budva, Fondacija Sava Vukovićm Agora, Asocijacija turističkih vodiča Budve, Buljarica art, Centar za kreativnu komunikaciju „Logos“, Centar za razvoj i kulturu govora “Znakovi”, Centar za zdrave stilove života – „Montenegrosti”, DDDK Radivoje Pima, DDK Radivoje pima, Dramski studio Budva, Eduteka, Feral, Feštađuni, Građanska inicijativa, Gradska muzika Budve, Green Net – Zelena mreža, Harmonija, Infomont, Jovan S. Balević Šćepan mali, Književni klub „S. M. Ljubiša“, Kopča, KUC “S.M. Ljubiša”, KUD ”Kanjoš”, Kulturni centar Budva, Kulturni centar “Stara Budva”, Lovačka organizacija ”Primorje”, Moć prirode, Organizacija gluvih i nagluvih Budva, Organizacija žena Budve, Ozeleni.me/Green.me, Paštrovska lovačka organizacij, Paštrovsko istorijsko društvo, Petrovac na moru, Radio klub Budva, Sedma sila mladih, Sportska asocijacija Budve, Sveti Stefan – naš dom, Talija MNE, The Firc of Montenegro, Udruženje barmena, Udruženje boraca NOR-a, Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, Udruženje maslinara “Maslinada“, Udruženje paraplegičara, Udruženje pčelara, Udruženje penzionera Budve, Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica”, Udruženje šefova kuhinje Crne Gore, Urbani kult, Za Druga, Žene Lastve, Odbor za zaštitu kulturne baštine, integriteta i bića Paštrovića – Bankada, Budva086, Pabaco G.m.b.H., HG Budvanska rivijera, Artemon, Interaktiv

PREDSJEDNIK OPŠTINE BUDVA: Milo Božović

PREDSJEDNIK OPŠTINE BUDVA U VREME POKRETANJA KANDIDATURE: Marko Bato Carević

KANDIDATURU PODRŽALI: Vlada Crne Gore, Ministarstvo kulture i medija Crne Gore (ranije Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta) i Opštine Boke: Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat