Počela izrada Strateškog plana razvoja Opštine Budva Aleksandra 14/03/2023

Počela izrada Strateškog plana razvoja Opštine Budva

Počela izrada Strateškog plana razvoja Opštine Budva
Počela izrada Strateškog plana razvoja Opštine Budva

U sali Skupštine Opštine Budva 14.03.2023. godine održan je inicijalni sastanak Konsultativne i Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Budva za period 2023 – 2027. godine koja je formirana Odlukom predsjednika Opštine Budva.

Tema sastanka je bila međusobno upoznavanje članova, upoznavanje članova sa članovima Radne grupe za analizu postojećeg stanja, prioriteta, razvojnih ciljeva i izradu nacrta Strateškog plana i članovima Radne grupe za tehničku i administrativnu – logističku podršku, a sve u cilju upoznavanja sa procesom pripreme Strateškog plana razvoja Opštine Budva za period 2023 – 2027. godine, u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinica lokalne samouprave.

Saglasili su se da se strateski plan dogovori u roku od 6 mjeseci kako je to i definisano Metodologijom za izradu strateskog plana.

Sastavni deo Strategije razvoja grada biće i Program razvoja kulture Opštine Budva koji je obavezni deo finalne faze kandidature Budva-Boka 2028 EPK.

Program razvoja kulture biće urađen u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture koji upravo završava Ministarstvo kulture i medija Crne Gore. Dosadašnje aktivnosti u kandidaturi i njene obavezujuće elemente, u koje spada i Program razvoja kulture opštine koja se kandiduje, predstavio je Dušan Kaličanin, pokretač i koordinator kandidature “BUDVA-BOKA 2028 EPK”.