“Amfiteatar” TV Budva posvećen Panelu “BUDVA-BOKA 2028 EPK” Aleksandra 30/03/2023

“Amfiteatar” TV Budva posvećen Panelu “BUDVA-BOKA 2028 EPK”

"Amfiteatar" TV Budva
"Amfiteatar" TV Budva

Kompletna emisija iz kulture “Amfiteatar” Televizije Budva posvećena je Panel diskusiji  “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture” koja je 25.3.2023. održana u okviru trodnevne Međunarodne multidisciplinarne stručne konferencije “Kulturne i kreativne industrije & baština” u hotelu “Monte Casa” u Petrovcu.

Učesnici panela bili su:
Doc. dr Predrag ZENOVIĆ (Savjet za kulturu Opštine Budva)
Dušan KALIČANIN (koordinator kandidature „BUDVA–BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“)
Mr Dobrila VLAHOVIĆ (Direktor Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija
Crne Gore)
Tijana KOTARAC (Turistička organizacija Opštine Budva)
Marija MITROVIĆ (Turistička organizacija Opštine Budva)
Moderator: doc. dr Edin JAŠAROVIĆ (Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore)

Kompletnu emisiju možete pogledati na ovom linku