U susret Evropskoj prijestonici kulture: održana konferencija “Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija” adminator 06/05/2023

U susret Evropskoj prijestonici kulture: održana konferencija “Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija”

Nautička Destinacija
Nautička Destinacija

“Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija” naziv je konferencije koju su 5.5.2023. godine u okviru Festivala vjetra organizovali u Tivtu, Jedriličarski klub „Delfin“ u saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor i Institutom za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Konferencija je okupila predstavnike nadležnih državnih institucija i relevantne stručnjake iz zemlje i inostranstva sa ciljem boljeg i sveobuhvatnijeg sagledavanja perspektiva akvatorijuma Boke Kotorske s aspekta bezbjednosti pomorskog saobraćaja, ali i zaštite biodiverziteta i kulturnog pejzaža bokeljskih obala.

Tema prvog panela konferencije bila je „Planiranje i sigurnost plovidbe u Bokokotorskom zalivu,“ a drugi panel je naslovljen “Uticaj pomorskog saobraćaja na stanje ekosistema i kulturni pejzaž Boke”.

Govorili su predstavnik JK „Delfin“ Frano Tripović, Prof. dr Špiro Ivošević, dekan Pomorskog fakulteta Kotor, Siniša Orlić, direktor Direktorata za pomorsku sigurnost pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske. dr Maja Škurić sa Pomorskog fakulteta u Kotoru i drugi.

Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ prati, podržava i pokreće brojne aktere institucionalne i vaninstitucionalne scene da pripremaju, realizuju i razvijaju značajne kulturne, umetničke i društvene projekte koji imaju potencijal da kroz kulturu i kreativnost transformišu Budvu, Boku i Crnu Goru.

https://bokanews.me/boka-kotorska-kao-odrziva-nauticka-destinacija/