Kandidatura „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ u emisiji “60 Minuta” TV Prva Aleksandra 19/06/2023

Kandidatura „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ u emisiji “60 Minuta” TV Prva

U emisiji “60 Minuta” Televizije Prva 6.6.2023. godine uživo su predstavljene aktuelnosti kandidature
„Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture”. Gost je bio Dušan Kaličanin, pokretač i koordinator
kandidature.

Razgovaralo se o istorijatu i hronologiji kandidature koju je pokrenula i vodi grupa građana iz svih
opština Boke, o ciljevima, izazovima i narednim koracima u kandidaturi. Posebna pažnja je posvećena
međunarodnoj saradnji i partnerstvima, saradnji vaninstitucionalnog sektora sa institucijama,
evropskoj dimenziji i uključivanju čitavog regiona Boke.

Predstavljen je i zvaničan web sajt kandidature www.budvaboka2028.me , koji je, kako EU pravila
kandidature i nalažu, potpuno interaktivan, okrenut stvaraocima u kulturi i umjetnicima, ali građanima
svih starosnih doba i interesovanja, daje im mogućnost i poziva ih da se uključe u kandidaturu, da
pošalju i realizuju ideju, predlog, projekat; da postanu saradnik, volonter, partner; da postave pitanje,
daju kritiku ili pohvalu, da predlože rešenje.

Kompletno gostovanje možete pogledati na linku: https://youtu.be/lFY7WPJteEU&t=5m27s