U susret Evropskoj prijestonici kulture: Budva postala dio porodice evropskih gradova kroz program URBACT IV Aleksandra 29/06/2023

U susret Evropskoj prijestonici kulture: Budva postala dio porodice evropskih gradova kroz program URBACT IV

Budva Boka 2028
Budva Boka 2028

Iz Kancelarije za evropske integracije i saradnju Opštine Budva zvanično je saopšteno da je Budva kroz
projekat Cities After Dark ( CAD ) postala dio velike porodice evropskih gradova koje povezuje program
URBACT IV.

Urbact program je ove godine prvi put otvoren za zemlje Zapadnog Balkana i tri opštine iz Crne Gore:
Budva, Berane i Bijelo Polje, dobile su mogućnost da u naredne tri godine rade na kreiranju integrisanih
akcionih planova u oblastima urbanog menadžmenta.

„Mrežu gradova Cities After Dark, osim Budve čine još i Đenova (Italija), Malaga (Španija), Nikozija
(Kipar), Pariz (Francuska), Pirej (Grčka), Tallinn (Estonija), Varna (Bugarska), Zadar (Hrvatska) i Braga
(Portugal) kao vodeći partner. Ideja je da kroz projekat koji će se baviti pitanjima potencijala razvoja
ekonomije u večernjim satima u turistički frekventnim gradovima promišljamo o konceptima koji će biti
inovativni i održivi i koji će doprineti brendiranju novog imidža grada u svetu dinamičnih promena.
Ukupan budžet koji Opština Budva može da iskoristi je 71, 664.94 eura a u to je uključeno 5% učešća od
strane Opštine Budva kao korisnice IPA fondova.“ – izjavila je Iva Bajković, V.D šefice Kancelarije za
evropske integracije i saradnju.

„Projekat je započeo 1.6.2023. godine, a prvi sastanak mreže CAD je zakazan za 4.7.2023. u online
formatu, kada če Budva biti predstavljena svim partnerima kroz zvaničnu prezentaciju. Odmah nakon
toga slijedi formiranje tzv.lokalne akcione grupe koja će biti uključena u razvoj i osmišljavanje
Integrisanog akcionog plana.“ – stoji u Saopštenju nosioca projekta – Kancelarije za evropske integracije
i saradnju Opštine Budva.

Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ prati, podržava i pokreće brojne aktere institucionalne i vaninstitucionalne scene da pripremaju, realizuju i razvijaju značajne projekte kroz kulturu omladinski aktivizam i preduzetništvo i tako transformišu Budvu, Boku i Crnu Goru.