Herceg Novi u Kulturnoj ruti Savjeta Evrope “Via Habsburg” Aleksandra 07/07/2023

Herceg Novi u Kulturnoj ruti Savjeta Evrope “Via Habsburg”

Na ceremoniji priređenoj na tvrđavi Forte Mare, predsjednik Asocijacije Via Habsburg Rejnold Sal uručio je sertifikat predsjedniku Opštine Herceg Novi Stevanu Katiću čime je Herceg Novi i zvanično postao dio Kulturne rute Savjeta Evrope Via Habsburg. Na taj način pridružio se grupi od 150 destinacija u Francuskoj, Njemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

Ideju je pokrenula Turistička organizacija Herceg Novi 2021. godine kada je za projekat kandidovala planinsku stazu kojom je prošao princ Rudolf Habsburg, carević koji je zavolio Orjen i u tom području posmatrao orlove i druge ptice. Priču je, tokom projekta „Cycling Rural“ koji je prethodio ovoj kandidaturi, objelodanio zaljubljenik u novsko zaleđe, arheolog i planinar Željko Starčević, a valorizovala i kandidovala Tonka Tomašević iz Turističke organizacije.

“Herceg Novi je uvršten u Svjetsku asocijaciju Newcastles of the World, kao i Evropsku federaciju Napoleonovih gradova, a od danas je i na Kulturnoj ruti Via Habsburg.” kazao je predsjednik Opštine Stevan Katić zahvalivši svim učesnicima na dvogodišnjem radu i trudu.

“Veliko nam je zadovoljstvo što je Herceg Novi našao svoje mjesto među 150 destinacija u četiri evropske države, a od danas im se pridružuje i Crna Gora. Jedinstveni smo po mnogo čemu, a u ovom projektu izdvajamo se kao jedini grad kojeg je priča o planinskoj stazi uvela na Kulturnu rutu Savjeta Evrope. Biti dio ovog projekta Herceg Novom će omogućiti kvalitetniju turističku ponudu, bolju promociju kulturne baštine i drugih potencijala, privući istraživače i avanturiste, a novsko zaleđe učiniti još atraktivnijim. Čast nam je što dio istorije otkrivamo svijetu i od prošlosti pravimo savremeni brend“, kazao je predsjednik Katić i podsjetio i da tvrđava Forte Mare, na kojoj se odvijala ceremonija, čeka upis na UNESKO listu kulturnih dobara.

Tokom procesa kandidature, snažnu podršku pružalo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, a prema riječima predstavnice Direktorata za razvojne politike u turizmu Maje Kovačević, takav trend će nastaviti i ubuduće jer je veoma važno jačati sinergiju između kulture i turizma.

„Kulturni turizam predstavlja veliku priliku za razvoj i ima rastući trend. Istovremeno predstavlja odličan način da destinacija prevaziđe sezonalnost, što je jedan od najvećih izazova Crne Gore, ali i brojnih drugih svjetskih destinacija. Ulaskom u Via Habsburg, čiju porodicu trenutno čine entiteti iz Austrije, Francuske, Njemačke i Švajcarske, Herceg Novi i Crna Gora će nesumnjivo postati vidljiviji na mapi kulturnih turističkih destinacija u svijetu. Očekujemo da će Herceg Novi u narednom periodu, u saradnji sa drugim partnerima u VIA HABSBURG, unaprijediti svoj postojeći proizvod posvećen habzburškoj istoriji i kulturi i njegovom prisustvu na ovim prostorima“, istakla je Kovačević.

Premda su prvi podaci bili dosta nejasni zbog ograničenih podataka u njemačkoj literaturi, boljim proučavanjem vrlo brzo je postalo jasno koliko je značajan doprinos Herceg Novog i čitavog regiona za razvoj Evrope u cjelini, kazao je predsjednik Asocijacije Via Habsburg Rejnold Sal.

„Iako je uticaj habsburških careva, koji su od 1815. godine pa nadalje nosili titulu “Lord of Cattaro”, polazni faktor povezivanja Via Habsburg, istorija i značaj regiona to daleko prevazilaze. Ogleda se prije svega u njegovoj etničkoj i vjerskoj raznolikosti, koja postoji vjekovima, i sposobnosti da se grade mostovi između različitih kultura“, kazao je Sal.

Pojasnio je da je najvažniji zadatak Kulturne rute Via Habsburg, koju je sertifikovao Savjet Evrope, očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara Evrope i, iznad svega, transparentnost temeljnih zajedničkih vrijednosti.

„Planirani razvoj turističke ponude zasnovan na istorijskom i kulturnom preispitivanju zajedničke istorije i kulturnih tradicija predstavlja suštinski korak ka promovisanju međusobnog prihvatanja, kulturne razmjene i buđenja Evrope. Ako se vidi ono što je zajedničko, ono što je posebno – u ovom slučaju regionalni običaji i tradicija – onda se to može i dugoročno očuvati“, istakao je Sal.

Ceremoniji uručenja sertifikata i prijema Herceg Novog u Kulturnu rutu Via Habsburg prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović sa saradnicima, potpredsjednik Opštine Mirko Mustur, menadžer Asocijacije Via Habsburg Kristian Gep, sekretari sekretarijata, direktori i predstavnici opštinskih ustanova i preduzeća.

Tokom posete, predstavnici Savjeta Evrope imali su priliku da obiđu novsko zaleđe, prođu planinskom stazom princa Rudolfa, ali i upoznaju veliko materijalno i nematerijalno bogatstvo kojim Herceg Novi raspolaže.

Izvor: www.hercegnovi.me