U susret Evropskoj prijestonici kulture: Kalendar manifestacija Budve za 2023. godinu Aleksandra 15/04/2023

U susret Evropskoj prijestonici kulture: Kalendar manifestacija Budve za 2023. godinu

Kalendar manifestacija Budve za 2023
Kalendar manifestacija Budve za 2023

Turistička organizacija opštine Budva je u saradnji sa Sekretarijatom za društvene djelatnosti, ustanovama kulture i NVO sektorom opštine Budva napravila i 15.4.2023. godine objavila jedinstveni kalendar budvanskih manifestacija.

Kalendar manifestacija

Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ prati, podržava i pokreće brojne aktere institucionalne i vaninstitucionalne scene da pripremaju, realizuju i razvijaju značajne kulturne, umetničke i društvene projekte koji imaju potencijal da kroz kulturu i kreativnost transformišu Budvu, Boku i Crnu Goru.