Kandidatura „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ predstavljena na HRT-u Aleksandra 03/03/2023

Kandidatura „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ predstavljena na HRT-u

Katapultura
Katapultura

Kandidatura „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ izaziva veliku pažnju kako nacionalnih, tako i evropskih medija.
Ovom prilikom Vas upoznajemo sa tim kako je Hrvatska radio televizija u emisiji „Katapultura“ 3.3.2023. godine predstavila našu kandidaturu.

Na kraju polusatnog priloga o otvaranju “Temišvar 2023 Evropska prijestonica kulture” objaveljen je intervju sa Dušanom Kaličaninom, pokretačem i koordinatorom kandidature.

https://radio.hrt.hr/slusaonica/katapultura?epizoda=202303030905