Konstitutivni sastanak Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kulture Aleksandra 26/03/2023

Konstitutivni sastanak Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kulture

Konstitutivni sastanak Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kulture
Foto: Ministarstvo Kulture i medija
23.3.2023. godine održan je konstruktivan i sveobuhvatan sastanak sa članovima Radne grupe za izradu Nacionalnog programa razvoja kulture za period 2023-2027, kao dio inkluzivnog i transparentnog procesa trasiranja puta razvoja crnogorske kulture.

Na sastanku predstavnika MKM i članova Radne grupe predstavljene su i tri analize – institucionalnog sektora, vaninstitucionalne kulturne scene i publike, na osnovu kojih je izrađen Nacrt dokumenta.

Podsjećamo da je MPNKS u aprilu 2022 objavilo prvi put javni poziv za konsultacije u početnoj fazi izrade dokumenta, u kojem je pozvalo sve aktere kulture da dostave svoje predloge i sugestije, a drugi put je objavljen u junu 2022 od strane MKM.

Takođe, u prvoj fazi izrade dokumenta realizovane su sveobuhvatne konsultacije sa akterima koji djeluju u oblasti kulture, koji je podrazumijevalo anketiranje aktera javnog, civilnog i privatnog sektora u kulturi, kao i publike kulturnih događaja.

Na upitnik su odgovorile sve institucije kulture koje djeluju na lokalnom i nacionalnom nivou, 71 organizacija nevladinog sektora i 23 aktera privatnog sektora koji djeluju u kulturi.

Resorna ministarka, Maša Vlaović, prisustvovala je sastanku sa Radnom grupom gdje je predstavljen Nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture za petogodišnji period koji je izradilo MKM.

Vlaović je kazala da će se ovim dokumentom utvrditi ciljevi i prioriteti razvoja kulture za naredni petogodišnji period i odrediti organizacione, finansijske i administrativne mjere za njihovo ostvarivanje.

“Zahvalni smo svima vama koji ste prihvatili da budete članovi Radne grupe i da vašim znanjem i bogatim iskustvom doprinesete da zajedno definišemo strateški okvir za razvoj kulture u Crnoj Gori u narednom, petogodišnjem periodu”, rekla je Vlaović.

Članovi Radne grupe iz Budve su Dušan Kaličanin, pokretač i koordinator kandidature “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture” i Doc. Dr. Predrag Zenović, Predsjednik Saveta za kulturu Opštine Budva.

Izvor: www.gov.me