„Kultura mladih – kultura budućnosti“ konkurs Ministarstva kulture i medija  Aleksandra 05/08/2023

„Kultura mladih – kultura budućnosti“ konkurs Ministarstva kulture i medija 

Ministarstvo kulture i medija Crne Gore po prvi put je raspisalo konkurs „Kultura mladih – kultura budućnosti“ u vrijednosti 100.000 eura. Konkurs je namenjen finansiranju kulturnih sadržaja u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih kroz oslobađanje njihovog kreativnog potencijala, samostalno i/ili u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice.

Konkursom se posebno  podržavaju projekati/programi koji ističu vrijednosti kao što su vršnjačka solidarnost, suzbijanje vršnjačkog nasilja, empatija, inkluzivnost, inovativnost, kritičko promišljanje o rizicima virtuelizacije, kao i vrednovanje i upoznavanje sa kulturnom baštinom. Zadatak konkursa je i da podstakne razvoj kreativnosti djece i mladih u službi njihovog mentalnog zdravlja i sazrijevanja kroz kulturu.

Ciljne grupe konkursa su djeca do 14 godina, adolescenti i mladi od 14 do 28 godina uključujući ranjive i marginalizovane kategorije. Rok za podnošenje prijava je 30.8.