Laboratorija za arheologiju pomorstva član UNESCO UNITWIN mreže Aleksandra 17/06/2023

Laboratorija za arheologiju pomorstva član UNESCO UNITWIN mreže

Laboratorija za arheologiju pomorstva zvanično je postala članica UNESCO UNITWIN mreže za podvodnu arheologiju, koju čine najpoznatiji svetski univerziteti koji imaju programe i istraživačke jedinice podvodne arheologije i arheologije pomorstva.

Prepoznajući razvoj koji je demonstriran kroz različite aktivnosti na Pomorskom fakultetu u Kotoru u okviru Laboratorije za arheologiju pomorstva, Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, članice UNESCO UNITWIN mreže za podvodnu arheologiju su na zasjedanju u Parizu,16.06.2023. podržali pristupanje Univerziteta Crne Gore mreži univerziteta koji imaju programe i istraživačke jedinice podvodne arheologije i arheologije pomorstva.

 

Članstvo u mreži će doprinijeti većoj vidljivosti Univerziteta Crne Gore, povezivanju i saradnji sa kolegama sa svijetskih univerziteta. Učešće u radu UNESCO UNITWIN mreže omogućiće da Crna Gora aktivno učestvuje u razvoju naučnih disciplina povezanih sa podvodnom kulturnom baštinom na globalnom nivou. Ovim je de jure ispunjena obaveza države za institucionalizaciju ove naučne discipline preuzeta potpisivanjem UNESCO 2001. Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine 2008. godine.

Laboratorija za arheologiju pomorstva, čiji projekti su uključeni u program kandidature “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture” je zahvalna timu Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, dekanatu Pomorskog fakulteta u Kotoru, rektoratu Univerziteta Crne Gore i Ministarstvu kulture i medija koji su podržali aplikaciju za članstvo u UNESCO UNITWIN mreži.
UNESCO UNITWIN mreža za podvodnu arheologiju ima za cilj povećanje kapaciteta u zemljama članicama kroz međunarodnu saradnju. Ona će unaprediti zaštitu i istraživanje podvodnog kulturnog nasleđa, formalnim povezivanjem univerziteta i institucija za stručno usavršavanje koje rade u oblasti podvodne arheologije. Mreža deluje kao most između akademskog sveta, civilnog društva, lokalnih zajednica, istraživanja i kreatora politike. Mreža dopunjuje rad Sekretarijata UNESCO-a za Konvenciju o zaštiti podvodnog kulturne baštine iz 2001. godine. Konvencija je jedna od sedam osnovnih konvencija u oblasti kulture. Usvojena 2001. godine, namerava da omogući državama da bolje zaštite potopljeno nasleđe.

UNITWIN je skraćenica za Univerzitetski program umrežavanja. Program je uspostavljen
1992. godine nakon relevantne odluke Generalne konferencije UNESCO donete na njenom 26.
zasjedanju.