Božović donio odluku o izradi Programa razvoja kulture Budve za period 2024 -2028 Aleksandra 30/03/2023

Božović donio odluku o izradi Programa razvoja kulture Budve za period 2024 -2028

Programa razvoja kulture Budve za period 2024 -2028
Programa razvoja kulture Budve za period 2024 -2028

29.3.2023. godine Predsjednik Opštine Budva Milo Božović donio je odluku o izradi Nacrta Programa razvoja kulture u opštini Budva za period 2024-2028 i za taj proces zadužio Sekretarijat za društvene dielatnosti, koji je nadležan za stvaranje uslova za razvoj i unapređenje svih vidova kulture.

Za operativnu izradu nacrta programa posebnim rješenjem predsednika biće formirana radna grupa, koja će raditi u skladu sa Zakonom o kulturi Crne Gore, tako da zadovolji dugoročne potrebe stanovništva i subjekata iz oblasti kulture, definišući razvojne prioritete, dinamiku realizacije, organizacione, finansiijske i administrative mjere za njegovo ostvarivanje.

Postojanje Strateškog dokumenta “Program razvoja kulture Opštine Budva” i njegova usklađenost kako sa Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore, tako i sa Aplikcionom knjigom “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture” obavezujući su uslovi za pobedu u finalnoj fazi takmičenja za Evropsku prijestonicu kulture.

Izvor: jadranbudva.me