Okrugli stolovi povodom izrade Državnih smjernica razvoja arhitekture Aleksandra 03/04/2023

Okrugli stolovi povodom izrade Državnih smjernica razvoja arhitekture

Izrada državnih smjernica razvoja arhitekture
Foto: axn.digital

Direktorat glavnog državnog arhitekte (Direkcija za razvoj i promociju arhitekture, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore (MEPPU) poziva stručnu javnost da uzme učešće u okruglim stolovima na kojima će se stručnoj javnosti prezentovati dosadašnji rad na izradi Državnih smjernica razvoja arhitekture.

Strategija razvoja Arhitekture i urbanizma CG treba da prepozna i ukaže na probleme, uzroke i posljedice aktuelnog stanja u prirodnom i izgrađenom prostoru, smjernice za stvaranje pozitivnog društvenog i profesionalnog ambijenta za prevazilaženje i sanaciju konstatovanih problema, za kreativan pristup arhitektonsko-urbanističkom stvaralaštvu, a sve u cilju unaprjeđenja javnog interesa kroz afirmaciju umjetničkog, tehnološkog, socijalnog, prostornog, ekonomskog domena za koje se stvaraju pretpostavke, ili se realizuju, kroz arhitekturu i urbanizam.

Istovremeno, dokument treba da posluži donosiocima odluka koje se odnose na politike uređenja i izgradnje prostora i razvoja arhitekture (i urbanizma), kao i svima onima koji će te politike da sprovode. Stoga je od ključnog značaja prezentacija dosadašnjeg toka izrade dokumenta stručnoj javnosti i njeno animiranje u cilju dobijanja sugestija kojim će se unaprijediti arhitektonska i urbanistička praksa.

Svi navedene ciljevi i aktivnosti Državnih smjernica povezani su sa kandidaturom “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“, jer su postojanje Strateškog dokumenata “Program razvoja kulture Opštine Budva” i “Strateški plan razvoja Opštine Budva” (posebno njegovog segmenta posvećenog razvoju urbanizma i arhitekture) i njihova usklađenost, kako sa Strategijom razvoja Arhitekture i urbanizma u CG, tako i sa Aplikacionom knjigom kandidature, obavezujući uslovi za pobedu Budve i Boke u finalnoj fazi takmičenja za Evropsku prijestonicu kulture.

Termini održavanja okruglih stolova:
južni region:
11.04.23.g. 12-14č, Akademija znanja, Budva
centralni region:
12.04.23.g. 13-15č, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica
sjeverni region
18.04.23.g.12-14č, Hotel Berane, Berane.