Ministarstvo kulture i medija objavilo Javni poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027 Aleksandra 31/03/2023

Ministarstvo kulture i medija objavilo Javni poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027

Nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027
Nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027

Na osnovu Zakona o kulturi, Nacionalni program razvoja kulture je strateški dokument kojim se utvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture i određuju organizacione, finansijske i administrativne mjere za njihovo ostvarivanje na teritoriji Crne Gore. Dokument je izrađen u skladu s Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata koju je utvrdio Generalni sekretarijat Vlade.

Ministarstvo kulture i medija poziva organe, organizacije, udruženja i pojedince, odnosno stručnu i drugu zainteresovanu javnost da na objavljeni tekst Nacrta Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027 dostave primjedbe, predloge i sugestije, uz odgovarajuća obrazloženja.
Javna rasprava je otvorena do 20.04. Sve sugestije i komentare možete slati na adresu javnarasprava.nprk@mku.gov.me

Pored Nacrta Nacionalnog programa, objavljeni su i Analiza institucionalnog sistema kulture Crne Gore, Analiza vaninstitucionalne kulturne scene Crne Gore, Kultura očima publike – Analiza stavova publike o kulturnoj ponudi i potrebama i Pravni okvir u oblasti kulture.

Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore povezan je i sa kandidaturom “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ jer su postojanje Strateškog dokumenta “Program razvoja kulture Opštine Budva” i njegova usklađenost kako sa Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore, tako i sa Aplikcionom knjigom kandidature obavezujući uslovi za pobedu Budve i Boke u finalnoj fazi takmičenja za Evropsku prijestonicu kulture.