Predlozi unapređenja Nacionalnog programa razvoja kulture na RTCG Aleksandra 02/04/2023

Predlozi unapređenja Nacionalnog programa razvoja kulture na RTCG

Predlozi unapređenja Nacionalnog programa razvoja kulture
Predlozi unapređenja Nacionalnog programa razvoja kulture

Predlozi unapređenja Nacionalnog programa razvoja kulture na RTCG

Na Web portalu Radija Crne Gore 01.4.2023. objavljen je sveobuhvatan članak sa predstavljanjem i predlozima
unapređenja Nacrta Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027 koji je Ministarstvo kulture i medija
Crne Gore stavilo na javnu raspravu.

Komentare i predloge unapređenja su dali članovi Radne grupe koju je formiralo Ministarstvo: umjetnik Mato
Uljarević, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarović, pokretač i koordinator kandidature “BUDVA-
BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture” Dušan Kaličanin, dok je PR Ministarstva kulture i medija Hristina
Bošković pozvala stručnu javnost i građane da se aktivno uključe u javnu raspravu.

Kao jedan od operativnih ciljeva u Nacionalnom planu razvoja kulture, u segmentu Međunarodna saradnja,
postavljena je kandidatura Budve za EU prijestonicu kulture.

Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore tesno je povezan sa kandidaturom “BUDVA-BOKA 2028 Evropska
prijestonica kulture“ jer su postojanje Strateškog dokumenta
Program razvoja kulture Opštine Budva i njegova usklađenost kako sa Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore, tako i sa Aplikcionom knjigom
kandidature obavezujući uslovi za pobedu Budve i Boke u finalnoj fazi takmičenja za Evropsku prijestonicu
kulture.