Prikupljanje podataka za Program razvoja kulture Budve 2024-2028 Aleksandra 26/04/2023

Prikupljanje podataka za Program razvoja kulture Budve 2024-2028

Program Razvoja Kulture
Program Razvoja Kulture

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva uputio je 25.4.2023. godine zahtjev nevladinim organizacijama da dostave podatke za izradu Programa razvoja kulture za period od 2024. do 2028. godine.

Nakon izrade nacrta Programa razvoja kulture, sprovešće se javna rasprava, utvrditi prijedlog dokumenta, koji će se dostaviti Ministarstvu kulture i medija radi davanja mišljenja, a nakon toga Skupštini opštine Budva na dalje postupanje.

Postojanje Strateškog dokumenta “Program razvoja kulture Opštine Budva” i njegova usklađenost kako sa Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore, tako i sa Aplikcionom knjigom “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture” obavezujući su uslovi za pobedu u finalnoj fazi takmičenja za Evropsku prijestonicu kulture.

 

https://jadranbudva.me/vijesti/drustvo/zahtjev-za-dostavu-podataka-za-izradu-programa-razvoja-kulture-za-2024-2028-godine/