Reakcije na Nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture na Radiju Crne Gore Aleksandra 06/04/2023

Reakcije na Nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture na Radiju Crne Gore

Kulturna Panorama
Foto: PixelRaw, Pixabay

U emisiji “Kulturna panorama” Radija Crne Gore 1.4.2023. emitovan je iscrpan prilog sa reakcijama stručne javnosti na Nacrt Nacionalnog programa razvoja kulture 2023–2027 koji je Ministarstvo kulture i medija Crne Gore stavilo na javnu raspravu.

Komentare i predloge unapređenja dali su članovi Radne grupe formirane od strane Ministarstva: umjetnik Mato
Uljarević, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarović, pokretač i koordinator kandidature “BUDVA-
BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture” Dušan Kaličanin, dok je PR Ministarstva kulture i medija Hristina
Bošković pozvala stručnu javnost i građane da se aktivno uključe u javnu raspravu.

Kao jedan od operativnih ciljeva u Nacionalnom planu razvoja kulture, u segmentu Međunarodna saradnja,
postavljena je kandidatura Budve za EU prijestonicu kulture.

Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore tesno je povezan sa kandidaturom “BUDVA-BOKA 2028 Evropska
prijestonica kulture“ jer su postojanje Strateškog dokumenta Program razvoja kulture Opštine Budva i njegova usklađenost kako sa Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore, tako i sa Aplikcionom knjigom
kandidature obavezujući uslovi za pobedu Budve i Boke u finalnoj fazi takmičenja za Evropsku prijestonicu

 

Emisiju možete poslušati na našem youtube kanalu: www.youtube.com/@Budva-Boka2028