U susret Evropskoj prijestonici kulture: Erasmus za mlade preduzetnike Aleksandra 21/06/2023

U susret Evropskoj prijestonici kulture: Erasmus za mlade preduzetnike

Organizatori pozivaju na prezentaciju programa ,,Erasmus za mlade preduzetnike”, koja će se održati u Omladinskom klubu Budva (TQ Plaza, I sprat), u srijedu, 21. juna u 18h.

Prijave putem linka: https://forms.gle/AoTVBW6cG5xGehmQ8

Ako si novi preduzetnik, program Erasmus za mlade preduzetnike ti omogućuje saradnju sa iskusnim preduzetnicima koji vode malo ili srednje preduzeće (MSP) u drugoj državi koja učestvuje u programu.

Ko može učestvovati?
• Potencijalni preduzetnici koji namjeravaju pokrenuti vlastiti posao ili novi preduzetnici (sa manje od 3 godine iskustva).
• Iskusni preduzetnici (vlasnici-direktori) sa više od 3 godine iskustva u upravljanju vlastitim malim ili srednjim preduzećem.
Ne postoji starosna granica za učesnike!

Novi preduzetnik otputuje u zemlju domaćina uz pomoć finansijske podrške EU. Tokom razmjene, koja traje od jednog do šest mjeseci, preduzetnici sarađuju i pomažu jedan drugom u razvijanju svojih preduzeća.

Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ prati, podržava i pokreće brojne aktere institucionalne i vaninstitucionalne scene da pripremaju, realizuju i razvijaju značajne projekte kreativnih industrija i omladinskog preduzetništva koji imaju potencijal da kroz kulturu i kreativnost transformišu Budvu, Boku i Crnu Goru.