U susret Evropskoj prijestonici kulture: Interaktivno predavanje na temu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Aleksandra 17/05/2023

U susret Evropskoj prijestonici kulture: Interaktivno predavanje na temu nematerijalnog kulturnog nasljeđa

Šapat stare masline
Šapat stare masline
15. maja, u 10 časova u Spomen domu “Crvena komuna” održano je interaktivno predavanje na temu
nematerijalnog kulturnog nasljeđa, a pod nazivom Šapat stare masline – Pričajmo o očuvanju naše tradicije.
Predavanje je držala etnolog Ljubica Miličić.

Do sada je u Nacionalni registar Crne Gore upisano 19 elemenata i nijedan ne pripada kulturnom nasljeđu Paštrovića i Budve. Shodno tome, cilj predavanja je primjena bottom-up modela.
Svrha susreta je upoznavanje lokalne zajednice sa konceptom nematerijalnog kulturnog nasljeđa, UNESCO-vom Konvencijom o zaštiti nematerijalnog kullturnog nasljeđa i procedurom podnošenja inicijative za zaštitu i upisivanje elemenata NKN-a u Nacionalni registar Crne Gore kod Uprave za zaštitu kulturnih dobara (Ministarstvo kulture i medija).

Nakon evidentiranja, selekcije i pravne zaštite elementi nematerijalnog nasljeđa Paštrovića postali bi vidljivi u nacionalnom popisu što bi doprinijelo njihovoj kulturnoj, ekonomskoj I turističkoj valorizaciji.
Na taj način lokalna zajednica svojom aktivnom ulogom u sistemu zaštite ima priliku da sama gradi sliku i reprezentuje identiteske odlike.
Određenje NKN-a, onako kako je to predstavljeno u ključnom UNESCO-vom dokumentu,usko je povezano sa kulturnim identitetom iz razloga što akcentuje upravo ono što zajednicama (i praktikantima) pruža osjećaj kontinuiteta.

U okviru predavanja je ukazano na potencijalnu sardanju sa kustosima Muzeja grada Budve i kustosima Spomen doma „Crvena komuna“ sa ciljem što vjerodostojnije interpretacije identitetskih i kulturnih elemenata Paštrovića u okviru lokalnih institucija kulture.

 

Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ prati, podržava i pokreće brojne aktere institucionalne i vaninstitucionalne scene da pripremaju, realizuju i razvijaju značajne kulturne, umetničke i društvene projekte koji imaju potencijal da kroz kulturu i kreativnost transformišu Budvu,
Boku i Crnu Goru.