U susret Evropskoj prijestonici kulture: Laboratorija za arheologiju pomorstva učestvuje u razvoju video igre u okviru CREAMARE projekta Aleksandra 26/05/2023

U susret Evropskoj prijestonici kulture: Laboratorija za arheologiju pomorstva učestvuje u razvoju video igre u okviru CREAMARE projekta

CREAMARE
CREAMARE
  U okviru vrlo kompetitivnog konkursa koji je u maju objavio projektni konzorcijum CREAMARE, Laboratorija za arheologiju pomorstva i Centar za istraživanje, inovacije i preduzetništvo, Pomorskog fakulteta Kotor, Univerziteta Crne Gore odabrani su da učestvuju u izradi video igre.
Laboratorija za arheologiju pomorstva će predstaviti podvodnu kulturnu baštinu Crne Gore sa 3D modelom parobroda Tihani, najljepše crnogorske olupine.
CREAMARE tim očekuje da izrada video igre inspiriše i angažuje široku publiku, pomažući da se transformiše percepcija ljudi o podvodnom kulturnom nasleđu i ono učini dostuno javnosti.
Projekat CREAMARE ima za cilj stvaranje transnacionalnog i međusektorskog okvira saradnje u kojem kulturne institucije, naučna i istraživačka tela, kreativni profesionalci i tehnološki stručnjaci mogu koproducirati kulturu, kreativne aplikacije i digitalne proizvode promociju kulturnog nasleđa, sa posebnim fokusom na podvodno kulturno nasleđe. Istovremeno, takva saradnja je značajna za podizanje svesti o relevantnim društvenim problemima kao što su zagađenje i druge ekološke pretnje koje utiču na okeane i mora.
Projekat CREAMARE kofinansira Evropska unija kroz program Kreativna Evropa.
Projektni konzorcijum čine institucije iz Italije, Grčke, Hrvatske, Španije i Mađarske, dok je Labortaorija za arheologiju pomorstva odabrana da sa institucijama iz Egipta, Izraela, Hrvatske, Bugarske, Italije i Grčke dorpinese izradi video igre.
Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ prati, podržava i pokreće brojne aktere institucionalne i vaninstitucionalne scene da pripremaju, realizuju i razvijaju značajne kulturne, umetničke i društvene projekte koji imaju potencijal da kroz kulturu i kreativnost transformišu Budvu, Boku i Crnu Goru

 

Pomorski fakultet Kotor

Laboratorija za arheologiju pomorstva

Laboratory of Maritime Archaeology
3D Research s.r.l.

Creative Europe

Univerzitet Crne Gore