U susret Evropskoj prijestonici kulture: Trening za omladinske radnike Aleksandra 26/06/2023

U susret Evropskoj prijestonici kulture: Trening za omladinske radnike

Nvo “Cazas” u saradnji sa omladinskom organizacijom “No exuse” iz Slovenije organizuje trening za omladinske radnike koji se održava u Tivtu od 26. juna do 2. jula 2023.

Ova aktivnost ima za cilj da obuči omladinske radnike i omladinske lidere znanjem o liderstvu, omladinskom radu, treninzima u neformalnom obrazovanju i metodi No excuse.

Svrha projekta je istraživanje mogućnosti implementacije programa No Excuse Activists u zemljama u okruženju, odgovarajuća adaptacija programa za upotrebu u inostranstvu i pilot implementacija programa u drugim zemljama uz svu potrebnu obuku za omladinske radnike.

Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ prati, podržava i pokreće brojne aktere institucionalne i vaninstitucionalne scene da pripremaju, realizuju i razvijaju značajne projekte kroz kulturu omladinski aktivizam i preduzetništvo i tako transformišu Budvu, Boku i Crnu Goru.

Više o samom treningu, možete pronaći na linku: https://drive.google.com/file/d/1L2pbjFCZn9-_zJjNTwIiek9nQEvw04hp/view?usp=sharing