U susret Evropskoj prijestonici kulture: WBF Grant za mobilnost Aleksandra 29/06/2023

U susret Evropskoj prijestonici kulture: WBF Grant za mobilnost

U toku je poziv za prijavljivanje na “Western Balkans Fund” Grant za mobilnost za gradjane Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana i W6 regije.

Glavni cilj ovog otvorenog poziva je jačanje regionalne saradnje koja će svakako uticati pozitivno na stabilnost regiona, dobrobit i kvalitet života građana i zajednice.

Na ovaj otvoreni poziv mogu se prijaviti pojedinci koji žele da deluju u oblastima umetnosti i kulture, obrazovanja i naučne razmjene, medija, zaštite čovjekove okoline, ekonomskog razvoja i digitalnih inovacija, mirovnih projekata i sporta.

Otvoreni poziv finansijski podržava iznosima do 5.000,00 E lična putovanja i boravak u inostranstvu umejtnika, stvaraoca u kulturi, novinara, aktivista, univerzitetskih predavača i studenata, kao i razvoj inerkulturnog dijaloga i razmenu znanja među ekspertima i profesionalcima iz regiona, a konacno i stvaranje veza između profesionalaca koji će podržati regionalnu saradnju.

Aplikanti moraju imati više od 18 godina, biti državljani zemalja Zapadnog Balkana i biti članovi ili saradnici organizacija osnovanih u tim zemljama.

Rok za predaju aplikacije je 5.7.2023. do 17č.

Kandidatura „BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ prati, podržava i pokreće brojne aktere institucionalne i vaninstitucionalne scene da pripremaju, realizuju i razvijaju značajne kulturne, umetničke i društvene projekte koji imaju potencijal da kroz kulturu i kreativnost transformišu Budvu, Boku i Crnu Goru.

Detalje otvorenog poziva i formular za prijavu pogledajte na linku: https://wbfportal.org/applicant/