Usvojen Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore Aleksandra 03/08/2023

Usvojen Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore

Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore (NPRKCG) za petogodišnji period usvojen je na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore.

Na sjednici je uz NPRKCG usvojen i Akcioni plan za 2023. i 2024. godini.

Ministarka kulture i medija, Maša Vlaović, tim povodom je kazala, da je izuzetno ponosna što je Crna Gora dobila najvažniji dokument kojim se uređuje razvoj kulture.

“Njegova posebna vrijednost je što je nastao u širokom inkluzivnom procesu kroz koji smo adresirali male i velike probleme koji opeterećuju razvoj sektora, i vjerujem – udruženi znanjem i iskustvom, ponudili najbolja rješenja za njihovo prevazilaženje. Kultura Crne Gore je programirana za razvoj. Ostalo je na svima nama”, rekla je Vlaović.

Vlaović je podsjetila da je MKM tokom ovog procesa, sprovodilo sveobuhvatno istraživanje koje je uključilo aktere kulturne scene iz javnog, privatnog i civilnog sektora.

“Tako smo dobili uvid u stvarne potrebe i želje kako ustanova kulture na nacionalnom i lokalnom nivou, tako i vaninstitucionalnih aktera, uključujući širu publiku”, kazala je ona.

Vjeruje da će u saradnji sa partnerima na institucionalnom nivou, organizacijama civilnog i privatnog sektora, kao i zainteresovanim pojedincima, uspješno sprovoditi aktivnosti definisane Nacionalnim programom.

“Očekujemo da će ovi napori značajno unaprijediti sektor kulture u Crnoj Gori i doprineti bogatstvu kulturnog identiteta naše zemlje”, zaključila je Vlaović.

U skladu sa Zakonom o kulturi MKM pripremilo je Predlog Nacionalnog programa razvoja kulture za period od 2023. do 2027. godine, uz Akcioni plan za 2023. i 2024. godinu. Ovaj značajan dokument predstavlja temelj daljeg unapređenja kulturne politike u zemlji.

Nacionalni program razvoja kulture je plod inkluzivnog i transparentnog procesa, koji je sproveden po važećim procedurama propisanim Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata.

Cilj Nacionalnog programa razvoja kulture je pospešivanje razvoja sektora kulturne baštine, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kreativnih industrija i međunarodne saradnje, koje se postižekonkretnim aktivnostima za poboljšanje institucionalnog i normativnog okvira, te daljeg osnaživanja saradnje između svih relevantnih aktera.

Kroz dva strateška i osam operativnih ciljeva, sprovodiće se ključne aktivnosti koje će doprinijeti ostvarivanju zadatih ciljeva. Među njima su izmjene i dopune zakona iz oblasti kulture, iniciranje i osnivanje novih ustanova kulture (poput transformacije Centra savremene umjetnosti Crne Gore u Muzej savremene umjetnosti), povećanje budžeta za kulturu uz ulaganje u infrastrukturne kapacitete, digitalizacija i korišćenje inovativnih tehnologija, te unapređenje međunarodne saradnje kroz korišćenje sredstava iz međunarodnih fondova.

Napominjemo da je Predlog Nacionalnog programa razvoja kulture dobio pozitivna mišljenja svih nadležnih institucija, što predstavlja važan korak u daljem unapređenju kulturne scene Crne Gore. Zahvaljujemo svima koji su učestvovali u procesu izrade ovog dokumenta, što je doprinelo njegovoj kvalitetnoj i sveobuhvatnoj pripremi.

Nacionalni program razvoja kulture Crne Gore tesno je povezan sa kandidaturom “BUDVA-BOKA 2028 Evropska prijestonica kulture“ jer su postojanje Strateškog dokumenta Program razvoja kulture Opštine Budva i njegova usklađenost kako sa Nacionalnim programom razvoja kulture Crne Gore, tako i sa Aplikcionom knjigom
kandidature obavezujući uslovi za pobedu Budve i Boke u finalnoj fazi takmičenja za Evropsku prijestonicu kulture.