Budva-Boka 2028 European capital of culture – candidate – finalist adminator 29/05/2023

VIJESTI

Next

EVROPSKA PRIJESTONICA KULTURE

Evropska prijestonica kulture (u daljem tekstu EPК) je jedan od najznačajnijih projekata Evropske unije koji postoji od 1985. godine. Do sada je 68 gradova ponelo tu prestižnu titulu, a od 2021. godine za tu titulu se takmiče i gradovi iz EEA/EFTA zemalja, zemalja kandidata za EU i potencijalnih kandidata za EU.

Ciljevi Evropske prijestonica kulture su isticanje bogatstva i raznolikosti kultura u Evropi. slavljenje kulturnih karakteristika koje Evropljani dele, podizanje osećaja pripadnosti evropskih građana zajedničkom kulturnom prostoru, podsticanje doprinosa kulture razvoju gradova.

Evropska unija (EU) bira koji grad postaje Evropska prijestonica kulture za period od jedne kalendarske godine tokom koje grad organizuje niz kulturnih događaja sa snažnom panevropskom dimenzijom. Biti EPK može biti prilika za grad da generiše značajne kulturne, društvene i ekonomske koristi i može pomoći u podsticanju urbane regeneracije, promeni imidža grada i podizanju njegove vidljivosti i brenda na međunarodnom nivou.

 

European Capital of Culture

UKLJUČITE SE !

Pošaljite ideju, predlog, projekat ...

Prijavite se da postanete saradnik, volonter, partner ...

Popunite formular i kontaktiraćemo Vas !

  KANDIDATURA

  Izrada državnih smjernica razvoja arhitekture

  2018

  8.8.2018. godine u Boki, Dušan Kaličanin sa Nenadom Vitomirovićem i grupom građana iz svih opština Boke (Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat) pokrenuli su kandidaturu „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“

  U septembru 2018. godine Dušan Kaličanin je izabran za koordinatora (rukovodioca) kandidature i formiranu su prvi radni timovi za pripremu i realizaciju kandidature

  U oktobru 2018. godine radni timovi za pripremu i realizaciju kandidature su počeli sa radom pod rukovodstvom koordinatora kandidature

  U novembru 2018. godine započet je rad sa stranim ekspertima, saradnicima i partnerima i razvijanje Evropske dimenzije projekta

  U decembru 2018. godine započeta je komunikacija sa Evropskom prijestonicom kulture „Novi Sad 2022“ (Srbija), koja je originalno trebala da se održi 2021. godine, ali je pomerena zbog Kovid-a

  2019

  U februaru 2019. godine koordinator kandidature „Budva-Boka 2028 Evropska prijestonica kulture“ je posetio otvaranje „Matera-Bazilikata 2019 Evropska prijestonica kulture“ (Italija), upoznao se njihovim timom, programima i konceptom Aplikacione knjige (Bid Book)

  U aprilu 2019. godine koordinator kandidature posetio je otvaranje „Plovdiv 2019 Evropska prijestonica kulture“ (Bugarska), upoznao se njihovim timom, programima i konceptom Aplikacione knjige (Bid Book)

  15.5.2019. godine formiran je prvi inostrani ekspertski tim za pripremu i realizaciju kandidature

  4.6.2019. godine mini delegacija kandidature posetila je Temišvar i upoznala se sa timovima, programima i konceptima Aplikacionih knjiga (Bid Book) Evropskih prijestonica kulture „Temišvar 2023“ (Rumunija) i „Elefsina 2022“ (Grčka). Originalno, obe prestonice trebalo je da se realizuju u 2021. godine, ali su pomerene zbog Kovid-a. Obavljeno je upoznavanje i sa timom i programom Evropske prijestonice kulture „Eš 2022“ (Luksemburg).

  6.7.2019. godine obavljeno pregrupisavanje i integracija domaćih i inostranih radnih timova u nove internacionalne timove kandidature

  9.9.2019. poseta pokretača kandidature Košicama, Slovačka i upoznavanje sa njihovim projektom „Kosice 2013 Evropska prijestonica kulture“

  Septembar 2019. godine komunikacija sa institucijama i vaninstitucionalnom scenom opština Boke

  Novembar 2019. godine komunikacija sa opštinom Budva i njenom NVO scenom

  Decembar 2019. godine sastanci i razgovori sa predsednikom opštine Budva Markom Batom Carevićem

  2020

  Februar 2020. godine poseta pokretača kandidature otvaranju „Rijeka 2020 Evropska prijestonica kulture“ (Hrvatska), upoznavanje sa timom, programima i konceptom Bid Book-a

  Februar 2020. godine poseta pokretača kandidature otvaranju „Galovej 2020 Evropska prijestonica kulture“ (Irska), upoznavanje sa timom, programima i konceptom Bid Book-a

  Mart 2020. godine dubinska analiza svih prikupljenih materijala i iskustava

  Jun 2020. godine intenziviranje rada sa Opštinom Budva na njihovom detaljnijem upoznavanju sa projektom, njegovim specifičnostima, izazovima i pozitivnim efektima

  Novembar 2020. godine intenziviranje rada sa Predsednikom Opštine Budva i njegovim kabinetom na njihovom detaljnijem upoznavanju sa projektom, njegovim specifičnostima, potencijalnim budžetom, izazovima i pozitivnim efektima